เจ้าหญิงสุริโยทัย

นางผิว แก้วแหวน ผู้เล่า

เจ้าหญิงสุริโยทัยเป็นสตรีที่เก่งกล้า คือมีอาวุธประจำตัว ได้เล่าเรียนมาจาก เจ้าแม่นมกุหลาบ อยู่มาก็อภิเษกกับพระเทียรราชา ช้างเผือกก็เกิดขึ้น 7 เชือก จึงได้ขนาดนามว่าพระเจ้าจักรพรรดิราชาธิราช ต่อมาเมื่อพม่าเข้ามาตีเมืองอยุธยา พระเจ้าจักรพรรดิไม่มีเพลงอาวุธอะไรก็ทำศึกรบบนคอช้างรบกันตัวต่อตัว ส่วนเจ้าหญิงสุริโยทัยก็เห็นว่าพระเจ้าจักรพรรดิไม่เป็นเพลงอาวุธก็ปลอมตัวเป็นชาย ขี่ช้างไปที่สนามรบพม่ากับพระเจ้าจักรพรรดิกำลังรบกันด้วยของ้าวช้างพระที่นั่งจักพรรดิ์ก็เบนหนีเจ้าหญิงสุริโยทัยเห็นอย่างนั้นก็ไสช้างเข้า ไปพอดีพม่ายกของ้าวก็จะฟันพระเจ้าจักรพรรดิ์ พอดีถูกองค์เจ้าหญิงสุริโยทัย พม่าฟันด้วยของ้าวขาดสพายแล่งเจ้าหญิงสุริโยทัย ก็สวรรคตเจ้าหญิงสุริโยทัยกูเมืองได้พม่าไม่เอาเป็นเมืองขึ้น