ศิษย์เจ้าพระคุณตะเกี่ย

นายสะอิ๊ด ชูชาติ ผู้เล่า

สมัยก่อนวัดจำพรนยังมีพระองค์หนึ่งมีวิชาเก่งแล้วได้มีเจ้าพระคุณตะเกี่ยโยคินราชมิตจินจาสยามได้มาลองวิชากันครั้งแรกก็ได้เรียงไข่เป็นชั้นๆ พอพระเรียงเสร็จ พระได้ชักไข่ออกปรากฏว่าไข่ร่วงหมด พอถึงตาที่เจ้าพระคุณตะเกี่ยลองเรียงบ้าง พอเรียงเสร็จก็ชักไข่ออกตามช่องว่างทีละใบปรากฏว่าไข่ลอย ก็ลองทายกันอีกครั้งพระก็ได้ให้ข้อตกลงว่าถ้าพระแพ้จะยอมเป็นศิษย์เจ้าพระคุณตะเกี่ยและพระคุณก็ตกลงกันเสร็จก็ได้มีการเอาลูกมะพร้าวมา พระก็ทายบอกว่าในลูกมะพร้าวมีปลาหรือไม่ เจ้าพระคุณ ในนามีข้าว ในน้ำมีปลา เจ้าพระคุณก็บอกว่าในลูกมะพร้าวมีปลาอยู่ก็ผ่าลูกมะพร้าวมาดูปรากฏว่ามีปลาอยู่จริงๆ พระก็แพ้อีกพระก็บอกว่า ลองอีกทีพระก็หยิบลูกมะม่วงแล้วให้ท่านเจ้าพระคุณทายว่าในลูกมะม่วงมีหนอนหรือไม่ เจ้าพระคุณก็บอกว่าในลูกมะม่วงมีหนอนจริง พระก็แพ้อีกแล้ว พอมาถึงวันหนึ่งเจ้าพระคุณได้เอาส้มมา 2 ผลให้พระทายว่าในลูกส้มนั้นมีหนอนหรือไม่ พระก็บอกว่าไม่มี เจ้าพระคุณก็บอกว่าในลูกส้มใบนี้มีแมลงพอผ่าส้มมาดูปรากฏว่าในส้มมีแมลงจริงๆ พระก็บอกเจ้าพระคุณตะเกี่ยโยคินราชมิตฉันขอเป็นศิษย์ด้วยเจ้าพระคุณตะเกี่ยโยคินราชมิตให้ข้อสัญญาว่า ถ้าฉันรับพระองค์มาเป็นลูกศิษย์แล้วเธอต้องติดตามฉันตลอดเวลา พระองค์ก็ยินยอมตามข้อตกลงของเจ้าพระคุณตะเกี่ยและให้พระองค์เข้าศาสนาอิสลามแล้วเจ้าพระคุณก็ตั้งชื่อให้ว่ายูซุบ ขณะนั้นเจ้าพระคุณก็พายูซุบไปดูสถานที่ตะเกี่ยโยคินราชมิตจินดาสยาม พอมาถึงเจ้าพระคุณตะเกี่ยก็บอกว่า นี่คือศาสนาอิสลามของฉันแล้วเจ้าพระคุณตะเกี่ยก็ให้ลูกน้องที่นั่น หรือญาติสนิทที่นั่นหาเสื้อผ้ามาให้ยูซุบใส่พอจะจัดแจงมาให้ก็พายูซุบมานั่งกับเจ้าพระคุณตะเกี่ยแล้วไม่นานยูซุบก็ได้ตายไปจากท่านเจ้าพระคุณตะเกี่ย ท่านเจ้าพระคุณก็เสียใจมากที่ลูกศิษย์คนนี้ตายไป เจ้าพระคุณก็จัดงานศพให้อย่างสมเกียรติ พองานศพเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าพระคุณก็บอกญาติสนิทว่าฉันรู้นะว่าใครเป็นคนฆ่าศิษย์ของฉัน และจะไปล้างแค้นแทนศิษย์คนนั้นให้ เจ้าพระคุณโกรธอย่างมากเลย พอมาวันหนึ่งเจ้าคนที่ทำร้ายศิษย์เจ้าพระคุณตะเกี่ยก็มาหาท่านเจ้าพระคุณเจ้าพระคุณ เจ้าพระคุณก็บอกว่าพวกเจ้าทำอะไรที่มัสยิดของข้า เจ้าโจรก็บอกว่าข้าจะมาดูร่องรอยคนที่ตายวันนั้น ว่าจะเป็นคนที่ฆ่าหรือว่าชื่อคนที่ข้ารู้จัก พระคุณก็บอกว่าชื่อไปว่าชื่อยูซุบทันใดนั้นท่านเจ้าพระคุณก็โดนไอ้พวกโจรฆ่าเสียชีวิตไป พอฆ่าเสร็จเจ้าพวกโจรก็ออกจากมัสยิดไปญาติสนิทท่านเจ้าพระคุณก็มาดูเห็นเจ้าพระคุณเสียชีวิตอยู่ที่มัสยิดตะเกี่ยโยคินราชมิตจินดาสยาม