พลิกหน่อย

นายจำปี แสงพระพราย ผู้เล่า

เขาว่าตาเจ๊กคนหนึ่ง ไปมีเมียไทย เอ้อนานมาแล้ว ตานี้เขาก็อยู่กินกันมาหลายปีย่อมได้ เขาบอกว่า เอ อีตอนนี้เขาบอก อย่างว่าแหละ เขาตอนนั้นน่ะเวลาเสร็จแล้วเขาบอกว่า แม่อีหนู เขาว่าอย่างงั้น (หัวเราะ) แม่อีหนูบอกว่าพลิกแม่อีหนูบอกว่าเอ๊อเมื่อกี้ก็พลิกแล้ว ทำไมจะพลิกอีกเล่า เอ๊อไม่ใช่พลิกอย่างนั้นนะ เขาว่ายังงั้น (หัวเราะ) พิกตำกิน เขาว่าพริกตำกิน (หัวเราะ) เอ้า ๆ เอาแค่นี้พอ