แรงไปหน่อย

ลุงแย้ม นาคเลี้ยง ผู้เล่า

ตาบุญแกเป็นคนที่มาทำแต่กรรม ไม่เคยทำบุญเลย ลักเล็กขโมยน้อย ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ฆ่าพ่อฆ่าแม่ อยู่มาวันหนึ่งแกก็ล้มเจ็บลง ลุกเดินไปไหนไม่ได้ ตากับยายก็ได้นำอาหารมาป้อนให้ตาบุญ จนกระทั่งกินอะไรไม่ได้และตายลงในที่สุด เมื่อตายแล้วก็ไปพบยมพบาล ยมพบาลก็ถามว่า นี่ตาบุญเมื่อครั้งที่เป็นมนุษย์แกไม่เคยสร้างบุญกุศลเลย สร้างแต่เวรแต่กรรม ถึงขนาดฆ่าพ่อฆ่าแม่และผู้ที่มีพระคุณก็ยังไม่เคยเว้นเลย จริงไม่จริงตาบุญก็ตอบว่าจริงครับ เมื่อได้ฟังแล้วยมพบาลก็สั่งให้ยมฑูลส่งไปลงกระทะทองแดงและพาไปอยู่ในนรกชั้นที่ต่ำที่สุด ยมฑูต 4 คนรับคำสั่งแล้วก็จับตัวตาบุญคนละมุม ทุ่มลงกระทะทองแดงก่อนแล้วจึงจะพาไปนรกได้ แต่ยมฑูตพุ่งหรือทุ่มตาบุญแรงเกินไปจึงเลยกระทะทองแดง ผลที่สุดก็เลยไม่ตกนรก เจ้าตัวตาบุญก็ดีใจ นั่งหัวเราะฟันขาวอยู่นั่นแหละ