ละครชาตรีในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คณะศรีประภาพร

คณะศรีประภาพร

คณะศรีประภาพร สืบทอดการแสดงจากคณะราตรีศิลป์ หัวหน้าคณะ คือ

นางมณฑาทิพย์ (กุลบท) บุญประเทือง อายุ 32 ปี ได้รับการถ่ายทอดการแสดงละครจากมารดา คือ นางราตรี กุลบท

คณะศรีประภาพร ตั้งเป็นคณะมาประมาณ 17 ปี นางราตรี กุลบท เป็น ผู้ตั้งให้ ใช้เป็นชื่อคณะ แสดงเมื่อมีผู้มาหา การแสดงแก้บน ในลักษณะของละครปนลิเกและใช้ชื่อนางมณฑาทิพย์ บุญประเทือง เป็นหัวหน้าคณะ แต่การดำเนินงานในการจัดแสดงจะอยู่ในความควบคุมของนางราตรี และนายกฤษณะ กุลบท ราคาการแสดงในการหาละครแก้บนประเภทนี้ ราคาครั้งละไม่ต่ำกว่า 3,500 บาท และไม่เกิน 5,000 บาท ต่อวัน ทั้งนี้ต้องอยู่กับระยะทาง สถานที่ ที่จะต้องแสดงและค่าพาหนะ

คณะศรีประภาพร ผู้แสดง และนักดนตรีในคณะจะเป็นกลุ่มเดียวกับคณะราตรีศิลป์ และยังรวมอยู่เป็นครอบครัวเดียวกัน อยู่ที่บ้านเลขที่ 67 หมู่ 3 บริเวณตลาดสมจิตร์ ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขั้นตอนในการจัดการแสดง

ลำดับที่ 1 ประธานในการแสดงคือ นายกฤษณะ กุลบท จุดธูปเทียนบูชาครู และตั้งกำนนถวายครู และโหมโรงด้วยวงปี่พาทย์เครื่องห้า

ลำดับที่ 2 รำถวายมือ

ลำดับที่ 3 ออกตัวละคร รำช้าปี่ 2 ตัว เมื่อตัวละครเข้าโรง จะจับเรื่องแสดงแบบลิเก ไปจนถึงเวลา 12.00 น. ลาเครื่องสังเวย พักการแสดงเพื่อให้ขาดสินบน ช่วงบ่ายเวลา 13.00 น. เริ่มการแสดงโหมโรง มีตัวละครออกรำช้าอีกครั้ง เมื่อตัวละครเข้าโรง จะจับเรื่องแบบลิเกแสดงต่อไป จนถึงเวลา 15.00 น.

ผู้แสดง และนักดนตรีในคณะศรีประภาพร ใช้บุคคลกลุ่มเดียวกับคณะ ราตรีศิลป์