ละครชาตรีในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประวัติและผลงาน นางสาวจินดา สาสาร หัวหน้าคณะธิดา ณ บางไทร

ประวัติและผลงาน นางสาวจินดา สาสาร หัวหน้าคณะธิดา ณ บางไทร

นางสาวธิดา สาสาร อายุ 48 ปี อยู่บ้านเลขที่ 19 หมู่ 8 ตำบลสนามไชย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นางสาวธิดา สาสาร เป็นบุตรีของนายด้วงและนางทองใบ (จิตตรีพจน์)

สาสาร มีพี่น้องด้วยกันทั้งหมด 9 คน คือ

•  นายลำดวน สาสาร อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 19 หมู่ 8 ตำบลสนามไชย

อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปัจจุบันไม่ได้แสดงแต่จะเป็นผู้นำไหว้ครู ก่อนการแสดง

•  นางสาวคมบาง สาสาร อายุ 65 ปี เคยเป็นตัวแสดง ปัจจุบันไม่ได้

แสดง เพราะมีอายุมาก

•  นายมณฑป สาสาร (ถึงแก่กรรม)

•  นางรัชนี (สาสาร) ธีรชิต อายุ 60 ปี

•  นางสาวระเบียบ สาสาร อายุ 59 ปี

•  นางบุษบา (สาสาร) อายุ 54 ปี

•  นายวงเดือน สาสาร อายุ 50 ปี

•  นายกิติชัย สาสาร อายุ 48 ปี

•  นางสาวธิดา สาสาร อายุ 47 ปี

พี่น้องทั้ง 9 คน นี้รับสืบทอดการแสดงละครมาทั้งหมดมาจากนางทองใบ

ผู้เป็นมารดา ส่วนบิดาคือ นายด้วง นั้นไม่ได้เป็นละครแต่มีความสามารถในการต่อสู้อาวุธไทยโบราณ คือ กระบี่กระบอง นางทองใบได้รับการถ่ายทอดการละครมาจากนางทองย้อย บุตรสาวของนายชุ่ม และนางเจียม สมหาร (นายชุ่ม ที่กล่าวถึงนี้มีความสามารถในการแสดงรอบตัว ไม่ว่าจะเป็นลิเก ละคร การดนตรีปี่พาทย์ ในด้านลิเกนั้นถือได้ว่าเป็นบรมครูเป็นอาจารย์ของหอมหวล นาคศิริ ลิเกที่มีชื่อเสียงและรู้จักกันดี นอกจากนี้ยังเป็นตลก ที่หาตัวจับยากอีกด้วยรูปของนายชุ่ม จึงเป็นที่สักการบูชาทางผู้แสดงลิเกและละคร ทางอำเภอบางไทร นายชุ่ม สามารถร้องเชิญครูและรำซัดเบิกโรงได้ดี คือ เก่งทางละครชาตรีด้วย)

การใช้ชื่อคณะครั้งแรกชื่อคณะทองใบสามัคคี ใช้ชื่อนางทองใบ มารดาต่อมาเมื่อนางสาวธิดาโตขึ้นเป็นสาวรุ่น เป็นที่นิยมของคนดู เพราะเป็นนายโรงที่มีฝีมือในการแสดง ประกอบทั้งนางทองใบ มีอายุมากขึ้น ไม่ค่อยได้ออกแสดง นอกจากจะไปควบคุม จึงใช้ชื่อคณะใหม่ว่า ธิดา ณ บางไทร

นางสาวธิดา สาสาร เป็นอีกบุคคลที่สืบเชื้อสายทางละครมาโดยตรงและมีความตั้งใจที่จะพยายามฝึกหัดตัวละครเด็กรุ่นใหม่ ๆ ซึ่งส่วนมากเป็นลูกหลานเพื่อให้สืบทอดการละครพื้นบ้านนี้ต่อไป