ละครชาตรีในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประวัติและผลงาน นางจินดา เสถียรอรรถ หัวหน้าคณะศรีจันทรา

ประวัติและผลงาน นางจินดา เสถียรอรรถ หัวหน้าคณะศรีจันทรา

นางจินดา เสถียรอรรถ เกิดเดือน 12 พ.ศ. 2494 ปัจจุบันอายุ 44 ปี เกิดที่ตำบลหันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มารดาชื่อนางผัน ใจอนันต์ บิดาชื่อ นายใช้ สร้อยทอง อาชีพรับจ้าง ส่วนมารดานั้นมีอาชีพแสดงละคร

นางจินดาได้รับการสืบทอดละครมาจากนางทองห่อ ซึ่งเป็นมารดาของสามีและสามารถออกแสดงร่วมกับคณะตั้งแต่จบ ป.4 โดยแสดงเป็นตัวประกอบของเรื่องและรำถวายมือบ้างเป็นบางโอกาส

การฝึกหัดท่ารำของนางจินดานั้นในสมัยก่อนจะต่อท่าโดยตรงจากนางทองห่อ แต่จะมีในบางเพลงเท่านั้นที่อาศัย “ครูพักลักจำ” เพราะนางจินดามีความจำและมีพรสวรรค์ดีมาก ในช่วงหัดละครใหม่ๆ นางจินดาจะไม่สนใจที่จะต่อท่ารำจาก นางทองห่อ ชอบนั่งดูมากกว่าและใช้ความสามารถในการจำของตัวเอง จำท่ารำเมื่อนางทองห่อ ให้รำให้ดูก็สามารถรำได้ถูกต้อง นางจินดาเป็นผู้สืบทอดละครจาก นางทองห่อมาจนถึงปัจจุบันนี้

เมื่อนางจินดาได้แต่งงานกับนาย ทองขาว เสถียรอรรถ ลูกชายของนางทองห่อ ซึ่งมีความถนัดในด้านดนตรี ทั้ง 2 คน ก็ได้สร้างคณะของตัวเองขึ้นมาโดยชื่อว่า “ คณะศรีจันทรา ” ซึ่งชื่อนี้พระภิกษุเป็นผู้ตั้งให้

มีบุตรสืบทอดทั้งทางการแสดงและทางวงปี่พาทย์

บุตรชายคนแรกชื่อ นายธงชัย เสถียรอรรถ อายุ 22 ปี ประกอบอาชีพแสดงลิเก

บุตรชายคนที่ 2 ชื่อ นายวัชระ เสถียรอรรถ อายุ 20 ปี ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย และมีอาชีพแสดงลิเกด้วย

บุตรชายคนที่ 3 ชื่อ เด็กหญิงศรีประภา เสถียรอรรถ อายุ 5 ปี

ครอบครัวของนางจินดา อยู่บ้านเลขที่ 73/5 หมู่ 12 ตำบลกระมัง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การศึกษา นางจินดา เรียนอยู่โรงเรียนวัดพระญาติการาม จนจบ ป.4 อ่านหนังสือออกเป็นบางตัว ส่วนจะใช้วิธีการฟังอย่างบทละครที่จะแสดง ในบางตอนจะให้ผู้อื่นเป็นผู้อ่าน และตนก็จะทำความเข้าใจ เมื่อเข้าใจก็จะกำหนดบทให้สมาชิกในคณะทราบ

นางจินดาและสามี ได้ก่อสร้างคณะของตนเองขึ้นมา และให้พระที่นับถือตั้งชื่อคณะให้ว่า คณะศรีจันทรา