ละครชาตรีในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประวัติและผลงานนางราตรี กุลบท หัวหน้าคณะราตรีศิลป์

ประวัติและผลงาน นางราตรี กุลบท หัวหน้าคณะราตรีศิลป์

นางราตรี กุลบท เกิดวันที่ 5 สิงหาคม ปีขาล พ.ศ. 2481 ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 9 มารดาชื่อนางลำเจียก กระจ่างโชติ บิดาชื่อ นายสังเวียน กระจ่างโชติ มีอาชีพค้าขายและเป็นนักดนตรีและแสดงละคร

นางราตรี ได้รับการถ่ายทอดการแสดงละครจากคุณยาย คือ นางจันทร์ ชาลีแดง และสามารถออกแสดงกับคณะตั้งแต่อายุ 7-8 ปี โดยแสดงเป็นสาวใช้ นางราตรีได้เล่าให้ฟังว่า เมื่อเริ่มแรกที่จะหัดละครนั้นได้หัดรำเป็นตัวนาง โดยคุณยายจันทร์จะต่อเพลงให้โดยการรำให้ดูแล้วให้นางราตรีรำตาม หรือบางครั้งก็จะจับมือดัดตัว เพื่อจะได้รำให้ถูก เพลงแรกที่ได้รับการถ่ายทอด คือ การรำถวายมือ เริ่มเล่นละคร ครั้งแรกหัดเป็นนางรจนา

เมื่อนางราตรีมีอายุ 22 ปี ได้แต่งงานกับนายกฤษณะ กุลบท เป็นนักดนตรีและแสดงลิเก

นางราตรี มีบุตร 6 คน เป็นชาย 1 คน หญิง 5 คน สืบทอดทางการแสดงและดนตรีทั้งหมด

•  นางมณฑาทิพย์ บุญประเทือง (แต่งงานกับนายวิรัตน์ บุญประเทือง)

•  นางรุ่งทิวา ทับพัน (แต่งงานกับนายสำเริง ทับพัน)

•  นางปราณี ลิ่มจง (แต่งงานกับนายสำฤทธิ์ ลิ่มจง)

•  นางสาวเฉิดฉาย จิตต์กระจ่าง

•  เด็กชายณรงค์ จิตต์กระจ่าง

•  นางสาวนงลักษณ์ จิตต์กระจ่าง

นางราตรี มีคณะละครเป็นของตนเอง เมื่ออายุ 18 ปี ตั้งชื่อคณะว่า “ราตรีศิลป์” โดยใช้ชื่อตนเองเป็นชื่อคณะ คณะละครของนางราตรีมีนักแสดงหลายคนผู้แสดงมีทั้งลูกและหลาน

การศึกษา นางราตรี ได้ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนวัดประดู่ จนถึงชั้น ป.4 อ่านออกเขียนได้ อ่านบทละครได้ แต่เรื่องบทละครนั้นจดจำมามากกว่า

ผลงานแสดงของนางราตรี จะเป็นนักแสดงและเป็นตั้วโผ

นักแสดง นางราตรีเป็นนักแสดงละครชาตรีและยังสามารถแสดงละครนอกละครพันทาง และลิเกที่มีฝีมือมาก และเป็นตั้วโผควบคุมดำเนินมาได้มีชื่อเสียงมาจนถึงปัจจุบัน

คณะราตรีศิลป์ ในปัจจุบันมีคณะละครของบุตรสาว สืบทอดละครต่ออีก 1 คณะ คือ คณะศรีประภาพร แต่ก็ยังใช้คณะแสดงกลุ่มเดียวกัน