เพลงฉุยฉาย

เพลงฉุยฉาย สำนวนของชาวบ้านอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“เจ้าฉุยฉายเอย
มือหนึ่งก็จูงกระเบน
มือหนึ่งก็ห่มผ้า
ดอกไม้ห้อยหู
สีชมพูห้อยบ่า
น้ำอบตบหน้า
เมื่อเวลาเย็นเอย”

ลูกคู่ (เอ้อ เอิง เอย พวงมาลัย ควรหรือจะไปจากห้อง เจ้าลอย ละล่อง ไปห้องไหนเอย)

เพลงพื้นบ้านในลักษณะดังกล่าวเป็นเพลงที่ร้องเล่นไม่ยาก ไม่จำเป็นต้องใช้ศิลปินผู้มีความสามารถ โดยเฉพาะเพลงพื้นบ้านที่เป็นการละเล่นจึงเป็นเพลงของชาวบ้านโดยแท้