การแสดงลิเก

ลิเก

นายสมหมาย มนจิตร์โท อายุ 47 ปี วุฒิ ป.4 อยู่บ้านเลขที่ 16/8 หมู่ที่ 3 ตำบลภาชี อำเภอภาชี โทร. 035-31-7081 และ 01-852-9879 มีอาชีพในการแสดงลิเก โดยเริ่มเล่นลิเกมาตั้งแต่เด็กๆ ปัจจุบันตั้งคณะลิเกชื่อ คณะกุสุมา ดาราศิลป์ ตั้งคณะมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 และได้เขียนบทแสดงเองด้วย สมาชิกในคณะลิเก มีจำนวนประมาณ 47 คน รับจ้างแสดงลิเก ในราคาครั้งละ 25,000–35,000 บาท สมาชิกส่วนหนึ่งเป็นเยาวชนร่วมแสดงเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน