เพลงประกอบพิธีกรรม

เพลงประกอบพิธีกรรม คือ เพลงที่ใช้ร้องประกอบในพิธีกรรมต่างๆ ในพิธีกรรมดังกล่าว เพลงประกอบพิธีจะเป็นส่วนสำคัญยิ่งเพราะได้สรุปจุดประสงค์หรือหลักการในการทำพิธีนั้นๆ ไว้ในบทร้อง ส่วนดนตรีที่บรรเลงประกอบก็ช่วยให้ผู้เข้าร่วมในพิธีเกิดอารมณ์คล้อยตาม ได้แก่ เพลงแห่นางเเมว ในพิธีขอฝนประมาณเดือน 8-9 ซึ่งทำกันในเดือนที่ฝนมาล่าหรือปีที่แล้งจัด เพลงปั้นเมฆ บทแหล่ บทสวดขวัญ ในพิธีทำขวัญเด็ก พิธีโกนจุก พิธีบวชนาค และพิธีแต่งงาน สวดคฤหัสถ์ หรือสวดมาลัย ซึ่งร้องในงานศพ

ตัวอย่างเพลงแห่นางแมว

“นางแมวเอย
มาร้องแป้วแป้ว
ข้างหม้อทนน
ขอฟ้าขอฝน
รดแมวข้ามั่ง
ค่าจ้างแมวมา
ได้เบี้ยยี่สิบ
ไปซื้อหมากดิบ
มาล่อนางไม้
นางไม้ภูมิใจ
นุ่งผ้าเข็มทอง
ไอ้หนูตีกลอง
ไอ้ฮักปักกะตู
ไอ้งูพันกัน
หัวล้านชนกัน