ประเพณีงานไหว้วัด

งานไหว้วัดหรืองานไหว้พระปิดทอง เป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวบ้านแพรก สืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งปู่ย่าตายาย ตั้งแต่บ้านแพรกยังเป็นหมู่บ้านเล็กๆ เป็น ตำบลหนึ่งของอำเภอมหาราช งานที่อยู่ในความทรงจำของชาวบ้านแพรกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน คืองานไหว้วัดหลวงพ่อขาวหรือวัดนครโปรดสัตว์ ในวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5 เเละวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี

ในสมัยก่อนการคมนาคมไม่สะดวดเหมือนปัจจุบัน เดือน 5 เป็นหน้าแล้ง ชาวบ้านจะเดินทางด้วยเท้าเปล่าจากไกล ๆ เพื่อมาเที่ยวงานไหว้วัดหลวงพ่อขาว จากอ่างทอง ท่าวุ้ง ลพบุรี ดอนทอง สระบุรี หมู่บ้านอำเภอใกล้เคียงจนประมาณ ปี พ.ศ. 2480 ตำบลบ้านแพรกได้รับการยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอ จึงเริ่มมีรถยนต์โดยสารรุ่นเก่าๆ มารับส่งคนโดยสารมาเที่ยวงานประจำปี รถคันแรกเป็นของโรงสีสำพะเนียง ตัวถังทำด้วยไม้ทาสีแดงอีกคันหนึ่งเป็นของตาลุ ตัวถังทำด้วยไม้ทาสีฟ้าอย่างสวยงาม วิ่งรับส่งคนในงานโดยเริ่มต้นทางที่หนองหม้อ เขตติดต่อกับบ้านขวาง ผ่านเจ้าปลุก พิตเพียน สำพะเนียง เข้าเขตคลองน้อย จนถึงวัดหลวงพ่อขาว จนปี พ.ศ. 2493 จึงมีรถยนต์ของชาวคณะภูมิสุวรรณ์ จากจังหวัดลพบุรีวิ่งรับส่งผู้โดยสารจากตลาด บ้านแพรกถึงวัดหลวงพ่อขาว

งานไหว้วัดพระจะมีผู้คนมากมายมานมัสการหลวงพ่อขาว ปิดทองและรับการประพรมน้ำพุทธมนต์ ตอนกลางวันมีละครให้ดู ตกบ่ายมีการละเล่นพื้นเมือง ที่สนุกสนาน ค่ำลงมีมหรสพฉลอง เช่น ลิเก โขน หนังตลุง พ่อค้าแม่ค้าจะนำผลิตผลของตนมาจำหน่าย มีลูกตาลเฉาะ น้ำตาลสด น้ำตาลปึกจากอ่างทอง ผลไม้มีมะม่วง

พอถึงหน้าน้ำ ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 12 จะมีงานไหว้วัดหลวงพ่อขาวอีกครั้งหนึ่ง เมื่อราวปี พ .ศ . 2460-2470 มีประชาชนพากับพายเรือหมู เรือพายม้า เเละเรือสำปั้นมาไหว้พระ และดูละครตอนกลางวัน ตกบ่ายประมาณบ่าย 2 บ่าย 3 จะมีเรือเพลงพายเรือว่าเพลงกัน ประมาณ 9-10 คู่ เริ่มต้นจากวัดหลวงพ่อขาวเป็นคู่ๆ

งานไหว้วัดหลวงพ่อขาวช่วงหน้าน้ำเดือน 12 นี้ มีผู้คนพายเรือมากันทั่วทุกสารทิศมากมายหลายร้อยลำ ประมาณ ปี พ.ศ. 2480 จึงมีเรือกลไฟเล็กๆ และ เรือกลไฟจักรข้าง มีเครื่องกลางลำมาเที่ยวงานด้วย