ประเพณีแห่เทียนพรรษา

ประเพณีแห่เทียนจำพรรษา อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทางอำเภอผักไห่จะประดับตกแต่งเทียนให้ครบทุกตำบล และก่อนวันเข้าพรรษา 1 วันทุกตำบลจะตกแต่งรถพร้อมขบวนแห่ มีนางงามประจำรถไปรับเทียนที่ทางอำเภอได้จัดไว้ จะมีการประกวดขบวนแห่เทียน เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน ทุกขบวนแห่ต่างแข่งขันกันเต็มที่ และตลอดงานจะมีอาหารเลี้ยงผู้มาร่วมขบวนตลอดงาน ประเพณีแห่เทียนนอกจากจะให้ความสนุกสนาน แล้วยังให้ความรักความสามัคคีของชาวผักไห่ทุกตำบลจะไปพบกันสนุกสนานร่วมกันไม่มีการแบ่งแยกเขาเรา