ประเพณีตักบาตรเทโว

ประเพณีนี้มีความสำคัญไม่น้อยไปจากวันอื่นๆ เนื่องจากชาวพุทธถือว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จจากดาวดึงส์ ฉะนั้นขนบประเพณีก็คือ การทำข้าวต้มมัด หรือข้าวต้มลูกโยน สำหรับข้าวต้มลูกโยน ก็คือ ข้าวต้มที่ใช้ใบลำเจียกห่อ ปัจจุบันหารับประทานได้ไม่ง่ายนัก แต่ที่อำเภอผักไห่มีให้หารับประทานได้ เนื่องจากริมแม่น้ำต่างๆ ยังคงมีต้นใบลำเจียกขึ้นอยู่ให้นำมาใช้ประโยชน์ได้ วัดทุกวัดในอำเภอผักไห่ จะจัดตักบาตรเทโวในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี