ประเพณีเชิญขวัญข้าวเข้าสู่ลาน

ทางจังหวัดอยุธยามีพิธีเชิญขวัญข้าวเข้าสู่ลาน เมื่อเกี่ยวข้าวขนขาวไปไว้ที่ลานสำหรับนวด พอขนข้าวจนจะหมดแล้ว ก็จัดการทำพิธีเชิญขวัญข้าว หรือขวัญ แม่โพสพเข้าสู่ลานสู่บ้านจัดเครื่องกระยาบวช มีขนมต้มแดงกระทงหนึ่ง ขนมต้มขาวกระทงหนึ่ง ขนมหูช้างกระทงหนึ่ง (ทำด้วยแป้งข้าวเหนียว ปั้นเป็นรูปสามเหลี่ยมเอาไปต้มให้สุกแล้วคลุกด้วยเกลือและมะพร้าว กล้วยน้ำว้าหวีหนึ่ง ไข่ต้มฟองหนึ่ง (ผ่าเป็นซีก) ข้าวปากหม้อปั้นหนึ่งหรือใส่กรวยใบตองก็ได้เครื่องนุ่งห่มใหม่ๆ สำรับหนึ่งคือผ้านุ่งผ้าห่มจะเป็นด้ายหรือไหมก็ได้อย่างละผืน วันทำพิธีใช้วันศุกร์เวลาเย็นๆ เมื่อไปถึงที่นาให้คลี่ผ้านุ่งผ้าห่มปูลงกับพื้นดิน คดีเป็นสังเขปก็ได้ แล้วเอาเครื่องสังเวยออกเซ่น เสร็จแล้วเอาซังต้นข้าวผูกเป็นหุ่นรูปคนเล็กๆ รูปหนึ่งถือไว้และกล่าวคำเชิญแม่โพสพว่า ได้ออกมากรำฝนอยู่กลางนาเป็นเวลานานแล้ว เชิญกลับเข้าอยู่ที่ร่มที่เย็นในลานในบ้านเสียที แล้วพารูปหุ่นนั้นเข้ามาสู่ลานนวดข้าว ทิ้งเครื่องสังเวยไว้ที่นา และที่ตรงนั้นให้ทิ้งข้าวที่เกี่ยวแล้วไว้เป็นทานแก่นกกาบ้างตามสมควร เมื่อข้าวถึงลานแล้วให้คลี่ผ้านุ่งห่มสำรับนั้น คลุมลงบนกองฟ่อนข้าวซึ่งเก็บเกี่ยวมารวมกองไว้ แล้วเอารูปหุ่นปักลงที่ผ้า สมมุติว่าแต่งตัวนุ่งห่มใหม่ให้แก่แม่โพสพ และเอาเครื่องสังเวยอีกชุดหนึ่งมีสิ่งของเดียวกันกับที่นำออกไปสังเวยที่นาเซ่น และบอกเล่าต่างๆ ที่คิดเห็นว่าเป็นมงคลแก่การทำมาหากิน