เครื่องเบญจรงค์น้ำทอง


ผลิตภัณฑ์ เครื่องเบญจรงค์น้ำทอง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เครื่องเบญจรงค์น้ำทอง ( OTOP)*

สินค้าสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 2547

ประเภทผลิตภัณฑ์ : เครื่องใช้ และเครื่องประดับตกแต่ง

ระดับดาว :

สถานที่จำหน่าย


กลุ่มผู้ผลิตเครื่องเบญจรงค์น้ำทอง

เลขที่ 61/3 หมู่ที่ 3 ตำบลเทพมงคล อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13270

ติดต่อ : นายสมชาย เล็กสถิน

โทร : 01 9915146, 035 292449

ผลิตภัณฑ์ แก้วมัคเบญจรงค์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์


แก้วมัคเบญจรงค์ (19448) ( OTOP)(World B)

ราคาขายปลีก 350 บาท

สถานที่จำหน่าย


กลุ่มผู้ผลิตเครื่องเบญจรงค์น้ำทอง

เลขที่ 61/3 หมู่ที่ 3 ตำบลเทพมงคล อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13270

ติดต่อ : นายสมชาย เล็กสถิน

โทร : 01 9915146, 035 292449


 

เบญจรงค์น้ำทอง


นายสมชาย เล็กสถิน 61/3 หมู่ที่ 3 ตำบลเทพมงคล อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 0-1991-5146

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ( OTOP) ของตำบลเทพมงคล ได้แก่

เบญจรงค์น้ำทอง เจ้าของผลิตภัณฑ์ คือ นายสมชาย เล็กสถิน บ้านเลขที่ 61/3 หมู่ที่ 3 ตำบลเทพมงคล เป็นผู้ทำเครื่องเบญจรงค์มีลวดลายสวยงาม ฝีมือประณีต จนเป็นที่รู้จัก มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในตำบล อำเภอและจังหวัดอย่างแพร่หลาย และยังได้รับคัดสรรให้เป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ( OTOP) ระดับ 4 ภาค ระดับภาค ถือเป็นสินค้าอุตสาหกรรมในครัวเรือนที่ทำรายได้เป็นอย่างดียิ่ง และเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มาศึกษานอกสถานที่