การแกะสลักไม้

ตำบลบ้านใหม่ หางกระเบน

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประวัติความเป็นมา

แต่เดิมประชาชนใน ต . บ้านใหม่ หางกระเบน อ . พระนครศรีอยุธยา จ . พระนครศรีอยุธยา มีอาชีพจักสาน เช่น สานเสือลำแพน สานพัด สานตะกร้า สานกระด้ง สานกระชอน ตลอดจนถึง ต . มะขามหย่อง ( ภูเขาทอง ) จึงมีรายได้น้อยมาก โดยไปซื้อไม้ที่ อ . บางปะหัน และต่อมาจึงมาซื้อที่วัดพระแก้ว อ . ป่าโมก จ . อ่างทอง โดยล่องลำน้ำเจ้าพระยา จนกระทั่ง อาจารย์ไสว เดชศรี จบจากโรงเรียนเพาะช่าง จึงขอกล่าวนามเพื่อระลึกถึงพระคุณของท่าน ที่อบรมสั่งสอนศิษย์ทุกคนให้มีอาชีพแกะสลัก เพื่อยกฐานะทางเศรษฐกิจ ให้กับครอบครัวดีขึ้นมากกว่าเดิม ซึ่งท่านอาจารย์สั่งสอน ตั้งแต่การออกแบบ เขียนลวดลาย จนถึงขั้นตอนการแกะสลัก และได้ผลงานเป็นที่พอใจ โดยลูกศิษย์รุ่นแรก จะเป็นหัวหน้า แล้วจึงได้ขยายผลไปทั้งหมู่บ้าน อาชีพครั้งแรกของอาจารย์ไสว เป็นช่างปูนปั้น ต่อมาจึงได้พัฒนามาเป็นแกะสลักไม้สัก

จึงใคร่ขอขอบพระคุณ คุณยายสมควร เหรียญหิรัญ และคุณป้าเฉลิม ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพแกะสลักไม้ในครั้งนี้

อุปกรณ์

•  ลวดลาย ( ลายไทย , ลายกนก, ลายก้านขด, ลายจีน )

•  สิ่วเหล็ก

•  ค้อนไม้

•  แป้งดินสอพอง

•  น้ำสะอาด

•  กาวลาเทกซ์

•  แปรงปัดเศษไม้, ปัดฝุ่น

ขั้นตอนการทำ

•  ออกแบบ

•  เขียนลวดลาย ( ตามนายจ้างสั่ง )

•  ฉลุลาย

•  ตบลาย ( ด้วยน้ำสะอาดลูบไม้แล้วจะเอาดินสอพองที่ห่อผ้าตบบนลาย ตามต้องการ )

•  ตอกลาย

•  กะเทาะลาย

•  แลไม้ ( ปาดเนื้อไม้ สูง - ต่ำ ตามลวดลาย )

•  ปัดเศษไม้

•  ได้ชิ้นงาน

แหล่งจำหน่าย

พ่อค้าคนจีน เป็นเจ้าของร้าน และเป็นนายจ้าง อยู่ในกรุงเทพฯ จึงทำให้มี ลายจีนเกิดขึ้น เมื่อทำเสร็จแล้ว ต้องนำส่งตามร้านค้าในกรุงเทพฯ ตามที่หัวหน้างาน รับ มา

- โต๊ะหมู่บูชาพระ บุษบก ธรรมมาสน์ หีบศพ มีจำหน่ายที่เสาชิงช้า กรุงเทพฯ

- บานประตูบ้าน บานหน้าต่าง โต๊ะเครื่องแป้ง กรอบรูป มีจำหน่ายที่บางโพ

กรุงเทพฯ (แถวเตาปูน)

ราคา ในปัจจุบันการแกะสลัก ของภาคเหนือ ภาคตะวันตก (จ . ตาก) มาทอดตลาดมากมาย จึงทำให้ราคาของการแกะสลักในบ้านใหม่ หางกระเบน ไม่มาตรฐาน เพราะมีของสำเร็จรูปจำนวนมากให้เลือก ตามความพอใจ เช่น โต๊ะหมู่บูชาพระ มาจากภาคเหนือชุดละประมาณ 2,400 -3,500 บาท ซึ่งเป็นที่นิยมกันมาก แต่หมู่บ้านใหม่ หางกระเบน ยังรับจ้างแกะสลักส่งกรุงเทพฯ ในราคาต่ำ โดยประมาณชุดละ 650-700 บาท ( โต๊ะหมู่บูชา) และสินค้าอื่นๆ เช่น หีบศพในปัจจุบัน มีการแกะสลักน้อย เพราะมีหีบศพสำเร็จรูปเข้ามาจำหน่าย ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด