ตุ๊กตาชาวบ้าน

ตุ๊กตาดินเหนียวเป็นของเล่นที่เด็กสมัยก่อนคุ้นเคยดังมีคำพังเพยว่า “ อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดาย ปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่น ” แต่ปัจจุบันไม่เป็นที่นิยม เนื่องจากยุคสมัยเปลี่ยนไป และตามท้องตลาดมีตุ๊กตาหลากสีที่ผลิตจากโรงงานให้ซื้อมากมาย

ตุ๊กตาจิ๋วดินเหนียวนั้น ส่วนใหญ่ผู้ปั้นจะปั้นทั้งเป็นตัวเดียวและเป็นชุด โดยจะสะท้อนให้เห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวชนบทในแง่มุมต่าง ๆ เช่น ชุดชาวนา เด็กเลี้ยงควาย การละเล่นหัวล้านชนกัน บ่อนตีไก่ ชุดการละเล่นของเด็ก ตาแป๊ะขายก๋วยเตี๋ยวเรือ ไปจนถึงชุดใหญ่อย่างตลาดน้ำที่มีทั้งเรือแพและเรือลำน้อย ๆ ขายสินค้านานาชนิด และอื่นๆ อีกมาก

ตุ๊กตาเป็นชาวบ้าน เป็นตุ๊กตาที่ปั้นจากดินเหนียว ทั้งเป็นตัวเดี่ยว ๆ และเป็นชุดสะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านชนบทในแง่มุมต่าง ๆ มีทั้งชุดชาวนา เด็กเลี้ยงควาย คนเล่นหมากรุก บ่อนตีไก่ ชุดการละเล่นของเด็ก ๆ ตาแป๊ะขายก๋วยเตี๋ยวเรือ ฯลฯ มีผู้ที่ปั้นขายอย่างเป็นล่ำเป็นสันคือ ครอบครัวของคุณสุดใจ เจริญสุข ซึ่งมีบ้านอยู่เชิงสะพานปรีดีธำรง ฝั่งนอกเกาะเมืองตรงข้างโรงแรมกรุงศรีริเวอร์

คุณสุดใจ ซึมซับงานปั้นตุ๊กตาดินเผามาจากคุณปู่ทรงประเวศ สุวรรณนิลจาการสังเกตและเริ่มทำมาตั้งแต่เยาว์วัย ผู้เป็นปู่จะสอนหลานสาวในวันเสาร์และวันอาทิตย์หลังว่างเว้นจากการเรียน ระหว่างนั้นสุดใจก็ได้ทดลองทำงานปั้นตุ๊กตาของตนมาโดยตลอด และในที่สุดก็ยึดเป็นอาชีพจนปัจจุบัน

ตุ๊กตาชาวบ้าน ผลิตที่หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านกะมัง เป็นศิลปหัตถกรรมภายใน ครอบครัว มีคุณสำเริง เป็นผู้จัดทำร่วมกับคุณแม่ และน้อง ๆ รูปปั้นเป็นรูปคนโบราณจัดแสดงการละเล่นต่าง ๆ ของชาวชนบท การประกอบอาชีพและศิลปะพื้นเมืองแบบต่าง ๆ ตำบล บ้านการละเล่นต่าง ๆ ของชาวชนบท

 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจในตำบลของกลุ่มหัตถกรรมตุ๊กตา

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

หัตถกรรมดินปั้นที่จำลองวิถีชีวิตความเป็นอยู่ไทย ๆ ทั้งทางด้านสิ่งก่อสร้างประเพณีวัฒนธรรม การละเล่นต่างๆ ตุ๊กตาล้อเลียน มีความสวยงามละเอียดอ่อนเป็นอย่างมาก งานทุกชิ้นสร้างสรรค์มาจากความปราณีตและความชำนาญที่สั่งสมมาจากประสบการณ์กว่า 26 ปี

วัตถุดิบที่ใช้

1. ดินเหนียวอยุธยา

2. สีอคิริลิค

กระบวนการผลิต

1. นำดินที่ได้มากรองให้สะอาด

2. ปั้นขึ้นรูป

3. ผึ่งลมให้แห้ง

4. เผา

5. ลงสี

การใช้ / ประโยชน์

เป็นของตกแต่งที่แสดงถึงวัฒนธรรมไทยได้อย่างสวยงาม

หมายเหตุ / อื่น ๆ

ได้รับรางวัลที่ 1 และ 2 จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมปี 2539 ทางด้านวัฒนธรรมประเพณีและรูปเหมือน และยังได้รับการคัดเลือกจากกรมศิลปากรเมื่อปี 2536 ให้เป็นผู้อนุรักษ์มรดกดีเด่น

สถานที่จำหน่าย

40 หมู่ 11 ต . กะมัง อ . พระนครศรีอยุธยา จ . พระนครศรีอยุธยา 13000

ติดต่อที่คุณ สุดใจ เจริญสุข หมายเลขโทรศัพท์ : 035-243943, 01- 8526940,

01-9480785